Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2023

Old page Regulations Schedule RODO info Ranking

Problem description


System jasiobinarny
(system-jasiobinarny)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Jasio przeczytał ostatnio o systemie binarnym i zafascynował się tym tematem.

W systemie binarnym są tylko dwie cyfry 0 oraz 1. Wartość liczby można wyznaczyć poprzez zsumowanie jej cyfr przemnożonych przez ich wagi. Wagą cyfry, która ma p cyfr po prawej stronie jest 2p (ostatnia cyfra ma wagę 1, przedostatnia ma wagę 2, trzecia od końca wagę 4 i tak dalej).

Jasio opanował do perfekcji system binarny i wymyślił jego modyfikację: system jasiobinarny. Jedyną różnicą jest to że są w nim cyfry - (o wartości  − 1) oraz + (o wartości  + 1). Przykładowo: dziesiętna liczba 5, w systemie jasiobinarnym może być zapisana jako ++-, ale także jako +-+-. Jasio nie przejął się tym problemem i postanowił, że interesują go tylko najkrótsze reprezentacje. Niepokojące jest także to, że nie wszystkie liczby dziesiętne mogą być zapisane w systemie jasiobinarnym – na przykład liczba 4 nie ma swojej reprezentacji w tym systemie, ale i tutaj Jasio nie widzi sprawy.

Napisz program, który: wczyta liczbę dziesiętną N, wyznaczy jej reprezentację w systemie jasiobinarnym i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, której reprezentację należy wyznaczyć.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć reprezentacja liczby N w systemie jasiobinarnym.

Jeśli liczba nie ma swojej reprezentacji w tym systemie, zamiast tego należy wypisać NIE.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 1018.

Przykład

Wejście Wyjście
5
++-
Wejście Wyjście
4
NIE