Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2023

Old page Regulations Schedule RODO info Ranking

Problem description


Jasio, pisak i palindromy
(longest-palindromic-substring)
Memory limit: 64 MB
Time limit: 1.00 s

Jasio bawi się swoim mazakiem z matematycznego sklepu. Do zestawu ostatnio dokupił długopis, którym zapisał długie słowo. Jasio chce teraz chce zakreślić markerem niektóre litery swojego słowa, w taki sposób, aby słowo utworzone z tych liter było takie samo, niezależnie czy będzie czytane od lewej czy od prawej strony. Oczywiście, Jasio nadal chce bawić się swoim pisakiem jak najdłużej. Pomóż mu wybrać litery do zakreślenia.

Napisz program, który: wczyta słowo Jasia, wyznaczy długość najdłuższego podciągu tego słowa, które będzie palindromem i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się niepusty ciąg małych liter alfabetu łacińskiego – słowo Jasia.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie jedną liczbę całkowitą – maksymalną liczbę liter, które Jasio może zakreślić, aby utworzone słowo było palindromem.

Ograniczenia

Długość słowa Jasia nie przekracza 2 000 znaków.

Przykład

Input Output Explanation
abcababac
7

Aby osiągnąć ten wynik Jasio powinien zakreślić litery tworzące słowo abababa.