Rejestracja drużyny

Rejestracja na zawody oficjalne została już zamknięta. Nadal możliwe jest rejestrowanie kont do konkursu nieoficjalnego.
Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją zasad Mistrzostw.
Dane osobowe podane poniżej będą wykorzystywane jedynie na potrzeby przeprowadzania Mistrzostw i publikacji informacji o ich przebiegu. Przysługuje Ci prawo do zmiany tych danych (włączając w to usunięcie wszystkich zebranych o Tobie informacji).
Login musi być unikalny.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.
Wprowadź hasło ponownie, aby uniknąć pomyłek przy wprowadzaniu.
Konta z fałszywymi danymi będą systematycznie usuwane.
Adres e-mail zgłaszającego drużynę. Używany w razie potrzeby kontaktu w sprawach zawodów.
Numer telefonu zgłaszającego drużynę. Używany w razie potrzeby kontaktu w sprawach zawodów.
Wybierz kim jesteś.
Na przykład "Liceum nr 2 w Koziej Wólce".
Powrót na stronę główną