Regulamin Mistrzostw Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym


Informacje ogólne

Uczestnictwo w zawodach

Przebieg zawodów

Ocena rozwiązań

Klasyfikacje

Uwagi końcowe