Regulamin Mistrzostw

Informacje ogólne

 1. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zawody odbędą się w trybie zdalnym.
 2. Z tego samego powodu rezygnujemy z ograniczenia dotyczącego korzystania przez drużynę tylko z jednego komputera, a także innych sprzętów elektronicznych.
 3. Jednakże podczas Mistrzostw obowiązują zasady fair-play. Nie będziemy ich tu definiować, ale w szczególności zabronione jest:
  • korzystanie przez drużyny z pomocy osób trzecich,
  • kontaktowanie się z innymi drużynami podczas trwania zawodów,
  • wszelkie działanie mające na celu utrudnienie startu innym drużynom bądź zakłócenie przebiegu zawodów.

Uczestnictwo w zawodach

 1. W zawodach biorą udział zespoły (drużyny), składające się maksymalnie z trzech osób – uczniów jednej szkoły w Polsce.
 2. W oficjalnej rywalizacji Mistrzostw mogą wziąć udział jedynie drużyny autoryzowane przez nauczycieli bądź dyrekcje szkół. Drużyny nieautoryzowane mogą wziąć udział w rywalizacji nieoficjalnej.
 3. Aby wziąć udział w Mistrzostwach trzeba zarejestrować drużynę w systemie.
 4. Drużyny, które startowały w turniejach organizowanych w ramach projektu Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu lub w poprzedniej edycji również muszą się zarejestrować.
 5. Rejestracja drużyn trwać będzie do 18 czerwca do godziny 18.00.
 6. Nauczyciele biorący udział w projekcie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu otrzymali informację o procedurze autoryzacji drużyn.
 7. Drużyny z innych szkół powinny zwrócić się do swoich nauczycieli (bądź dyrekcji szkół), by Ci przesłali na adres lorys@cs.uni.wroc.pl następujące informacje o każdej z drużyn:
  • Nazwa drużyny
  • Imiona i nazwiska członków drużyny (oraz przy każdym zawodniku informację, do której klasy uczęszczał w kończącym się roku szkolnym)
  Ponadto informacja powinna zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko osoby autoryzującej (nauczyciela lub dyrektora) i kontaktowy numer telefoniczny do tej osoby. W przypadkach, w których powyższa procedura okaże się być niemożliwa do przeprowadzenia, drużyny mogą wysłać maila ze stosownymi informacjami na powyższy adres mailowy. Organizatorzy spróbują innych procedur autoryzacji, choć nie mogą gwarantować ich pomyślnego skutku.

Przebieg zawodów

 1. Zawody poprzedzone zostaną sesją próbną, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 w godzinach 18.00 - 20.00.
 2. Właściwe zawody odbędą się w dniu 19 czerwca w godzinach 10.00 - 15.00.
 3. Do rozwiązania będzie 15 zadań programistycznych, których treść będzie odkrywana przed zawodnikami. Planowany harmonogram tur:
  • w momencie rozpoczęcia zawodów odkrytych zostanie 7 zadań.
  • w czasie trwania zawodów będą odkrywane kolejne zadania:
   • po upływie pierwszej godziny – 4 zadania,
   • po upływie drugiej godziny – 2 zadania,
   • po upływie trzeciej godziny – 2 zadania.
  Zamierzeniem organizatorów jest, by w każdej turze wśród odkrywanych zadań znajdowały się zadania o różnym stopniu trudności (także zadania nieskomplikowane).
 4. Rozwiązaniem każdego zadania jest program komputerowy napisany w języku C lub C++. Miarą oceny jest poprawność oraz wydajność rozwiązania, a w drugiej kolejności szybkość jego nadesłania i bezbłędność (liczba wcześniejszych prób). Drużyny szeregowane są na podstawie liczby zaakceptowanych zadań (do których nadesłały rozwiązanie, które zaliczyło wszystkie testy), a remisy rozstrzygane są na korzyść drużyny o mniejszej sumarycznej karze czasowej. Kara czasowa przyznawana jest jedynie za zaakceptowane zadania i jest równa liczbie minut, które upłynęły od odkrycia zadania do jego poprawnego rozwiązania przez drużynę powiększoną każdorazowo o 20 minut za każde wcześniejsze niezaakceptowane zgłoszenie drużyny do tego zadania.
 5. System konkursowy umożliwia kontakt z organizatorami w celu zadania pytań. Należy mieć na uwadze, że ze względu na specyfikę zawodów, odpowiedzi mogą nadchodzić z opóźnieniem. W systemie mogą też pojawiać się ogłoszenia publiczne. Zalecane jest przeglądanie ogłoszeń, gdyż mogą one zawierać ważne informacje organizacyjne lub dotyczące treści zadań lub wyników.
 6. Podczas zawodów widoczne będą pełne wyniki zgłoszeń na zbiorze wszystkich testów. Należy mieć na uwadze ewentualne opóźnienia w ocenie przy dużym obciążeniu systemu.
 7. Organizatorzy mogą zablokować konto osób, które próbują złamać zabezpieczenia systemu konkursowego lub utrudnić przebieg turnieju.

Ocena zgłoszeń

 1. Po wysłaniu zgłoszenia będą ocenione na zestawie wszystkich testów, również tych niejawnych, które nie znajdują się w treści zadania.
 2. W treści każdego zadania znajduje się informacja o limicie pamięci (taki sam dla wszystkich testów) oraz limicie czasu na test. Limit czasu podany w treści zadania dotyczy maksymalnych testów. Limit czasu w pozostałych testach może być mniejszy. Organizatorzy pozostawiają sobie definiowanie pojęcia maksymalnych testów.
 3. W trakcie zawodów zawodnicy mają dostęp do rankingu. W trakcie zawodów ranking nie będzie uwzględniał zgłoszeń wysłanych w ostatniej godzinie konkursu (zamrożenie rankingu). Zgłoszenia jednak nadal będą oceniane na bieżąco, a drużyny informowane o werdykcie ich zgłoszeń.

Klasyfikacje

Drużyny startujące w oficjalnej rywalizacji będą sklasyfikowane w następujących (coraz węższych) kategoriach: Ponadto zostanie podana klasyfikacja "open" obejmująca wszystkie nieautoryzowane drużyny.

Uwagi końcowe